Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

2

Štúdie a články

Ľudský kapitál a ekonomika

Marek Dobeš, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, dobes@saske.sk

Sociálnopsychologický výskum nezamestnaných – situačno-kontextový pohľad

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk 

Konštruovanie identity seniorov a senioriek mladými ľuďmi

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, kentos@saske.sk 

Správy

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "Towards a Science of Consciousness 2003: Between Phenomenology and Neuroscience"

Marek Dobeš, dobes@saske.sk

Správa z vedeckej konferencie „Psychologické dni 2003 - Práca a jej kontexty“

Denisa Fedáková, dfedak@saske.sk

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Sociální procesy a osobnost 2003“

Iveta Jeleňová, ijelenov@saske.sk

Issue 2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok