Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

4

Štúdie a články

Nezamestnaní a dôsledky nezamestnanosti

Denisa Fedáková, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, dfedak@saske.sk 

Vybrané komponenty sociální kompetence ve vztahu ke ostatním osobnostním charakteristikám

Tereza Pospichová (teres@volny.cz), Jaroslava Blížkovská*

Migračné procesy Stredného Zemplína v období­ dualizmu (1867-1978) I.

Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk 

Z práce centier excelentnosti III. oddelenia SAV

Konceptualizácia existenciálnej inteligencie prostrední­ctvom zmyslu života

Peter Halama, Ústav experimentálnej psychológie SAV Bratislava, expshala@savba.sk

Osobnosť je systémový psychoregulátor kvality života

Damián Kováč, Ústav experimentálnej psychológie SAV Bratislava, (expsdamk@savba.sk)

Interferencia a modifikácia jazyka v tieni impaktu (preklad Biblie do polynézskych jazykov)

Viktor Krupa, Ústav orientalistiky SAV Bratislava, kokrupa@klemens.savba.sk

Recenzie a anotácie

Konečný, S. - Baumgartner, F. - Frankovský, M. - Gajdoš, M.: Sebareflexia postavenia a vývoja Rusínov na Slovensku. Prešov: Róbert Vico-vydavateľstvo 2002, 128 s.

Mária Homišinová, homisin@saske.sk

Správy

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencia „Sociálně a národnostně smíšená rodina v industriální a postindustriální společnosti v českých zemích a ve střední Evropě od druhé poloviny 19. století do současnosti“

František Baumgartner, baumgar@saske.sk

Správa z vedeckej konferencie "Národ a národnosti na Slovensku - stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy"

Stanislav Konečný, konecny@saske.sk

Správa z konferencie k prezidentským dekrétom E. Beneša

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

Issue 4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok