Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Nemecká komunita v živote slovenskej spoločnosti 1938 – 1945

The German community in the life of Slovakia 1938 - 1945

Autor:

 Soňa Gabzdilová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, gabzdil@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstract

Established members of the German minority lived in Slovakia after 1918, together with the Hungarians, Ruthenians, Slovaks, Ukrainians and Jews in the newly created state formation in Czechoslovakia. In the state, which declared in principle and respect the rights of national minorities, but in which a decisive role in the political and economic played the Czech national team.

Keywords

German minority. Carpathian Germans. Czechoslovak republic.

Bibliografické informácie (sk)

GABZDILOVÁ, Soňa. Nemecká komunita v živote slovenskej spoločnosti 1938 – 1945. Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 3.

Bibliographic information

GABZDILOVÁ, Soňa. The German community in the life of Slovakia 1938 - 1945. Individual and Society, 2004, Vol. 7, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok