Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Predvolebná propaganda Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej a Československej národnosocialistickej strany počas 1. ČSR na základe plagátov a letákov zo zbierok Slovenského národného múzea

Election propaganda Czechoslovak Social Democratic Workers' Party and the Czechoslovak National Socialist Party during the first Czechoslovak Republic based on posters and leaflets from the collections of the Slovak National Museum

Autor:

Linda Dudášová, Historický ústav SAV Bratislava, histlidu@savba.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

In my work I try to capture the visual aspect of the election campaign, taking into account the program of a political party, election results and percipienta election campaign - voters. I underwent analysis of collection objects Slovak National Museum - Museum of History, election posters, leaflets and lists of candidates of political parties.

Keywords

Election propaganda. Czechoslovak Social Democratic Workers' Party. Czechoslovak National Socialist Party.

Bibliografické informácie (sk)

DUDÁŠOVÁ, Linda. Predvolebná propaganda Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej a Československej národnosocialistickej strany  počas 1. ČSR na základe plagátov a letákov zo zbierok Slovenského národného múzea. Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 3.

Bibliographic information

DUDÁŠOVÁ, Linda. Election propaganda Czechoslovak Social Democratic Workers' Party and the Czechoslovak National Socialist Party during the first Czechoslovak Republic based on posters and leaflets from the collections of the Slovak National Museu

Článok v PDF

Zdieľať článok