Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Príprava osláv šesťdesiatin Andreja Hlinku

The celebration of the sixtieth of Andrej Hlinka

Autor:

Maroš Hertel, Historický ústav SAV Bratislava, histhero@savba.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstract

Beginning in June 1924 began the Ministry with full power for Slovakia come reports that had Slovak People's Party intends to organize on the occasion of the sixtieth birthday of the Hlinka Slovak massive celebrations. These should be to the liking of the organizers as the expression of political demonstrations for autonomy in Slovakia, the ceremony itself should form the culmination point of this fight.

Keywords

Ministry with full power for Slovakia. Andrej Hlinka.

Bibliografické informácie (sk)

HERTEL, Maroš. Príprava osláv šesťdesiatin Andreja Hlinku. Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 3.

Bibliographic information

HERTEL, Maroš. The celebration of the sixtieth of Andrej Hlinka. Individual and Society, 2004, Vol. 7, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok