Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Rozkol

The Schism

Autor:

Jaroslava Roguľová, Historický ústav SAV Bratislava, histrogo@savba.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstract

To capture the relationship of political parties and everyday I chose perhaps a little unconventional presentation of historical events interwar Slovak National Party - through contemporary humor, cartoons and other pictorial material.

Keywords

Slovak National Party. Humor. Cartoons. Pictorial material.

Bibliografické informácie (sk)

ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Rozkol. Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 3.

Bibliographic information

ROGUĽOVÁ, Jaroslava. The Schism. Individual and Society, 2004, Vol. 7, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok