Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

4

Štúdie a články

Social Competence and Social Cohesion

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vyrost@saske.sk

Marek Dobeš, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, dobes@saske.sk 

Wkład programu Phare w przygotowanie Polski do integracji z Unią Europejską i absorpcji funduszy strukturalnych

Zofia Sujkowska, University of Public Administration in Bialystok, Poland, azsujk@wp.pl  

Artur Życki, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Jana Kochanowskiego, azujk@wp.pl

Kraje kandydackie a polityka strukturalna Unii Europejskiej

Zofia Sujkowska, University of Public Administration in Bialystok, Poland, azsujk@wp.pl  

Artur Życki, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Jana Kochanowskiego, azujk@wp.pl

Recenzie

Marinelli-König, Gertraud: Oberungarn (Slowakei) in den Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vormärz (1805 - 1848). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2004, 780 s.

Anna Tkáčová, tkacova@saske.sk

Správy

Prezentácia vedeckej činnosti Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku

Mária Homišinová, homisin@saske.sk

Tradícia, súčasnosť a perspektívy

Oto Kostelný

Issue 4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok