Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

4

Štúdie a články

Structural Model of Coping with Unemployment

Denisa Fedáková, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, dfedak@saske.sk

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk

Hodnoty a hodnotová orientácia osôb s rodinnými povinnosťami v košickom kraji

Lucia Ištvániková, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, istvanik@saske.sk

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, kentos@saske.sk

Martin Čižmárik, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, cizmarik@saske.sk

Enhancing Response Rate in ESS Round 2: Case of Slovakia

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, kentos@saske.sk

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, vyrost@saske.sk

A magyar kormányok kisebbség politikája a rendszerváltás óta

Sáposová Zlatica, Spoločenskovedný ústav SAV, saposova@saske.sk

Why Is Social Intelligence Difficult to Measure?

Katarína Vasiľová, katarina.vasilova@k8y.net

František Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, baumgar@saske.sk

Postoje žien k informačným a komunikačným technológiám

Dušan Vitko, Technická univerzita Košice, dusan.vitko@tuke.sk

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vyrost@saske.sk

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk

Vývoj a stav nezamestnanosti v Košickom regióne v rokoch 2003 – 2004

Dušan Vitko, Technická univerzita Košice, dusan.vitko@tuke.sk

Influencing Error of Central Tendency in Self-rating Scales

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vyrost@saske.sk

 František Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, baumgar@saske.sk

Recenzie a anotácie

Scheffel, David – Mušinka, Alexander (Eds.): Rómska marginalita. Prešov: Centrum antropologických výskumov 2004, 219 s.

Anna Tkáčová, tkacova@saske.sk

Správy

Vedecká konferencia „Národ–Cirkev-Štát“

Radoslav Maskaľ, maskal@saske.sk

Report on „The First EASR Conference“

Anna Takáčová, takac@saske.sk

Issue 4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok