Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

2

Štúdie a články

A magyar kormányok nemzetpolitikájának jellemző vonásai a rendszerváltás óta

Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk


Českí stredoškolskí profesori na Slovensku v rokoch 1918-1938

Pavol Matula, Ústav regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity, matula.pavol@azet.sk

Formovanie obecnej samosprávy na Slovensku.

Jana Šutajová, Inštitút politológie FF Prešovskej univerzity, sutajova@unipo.sk

Diskusia

Projekt Šanca - príprava rómskych študentov na niektoré vysoké školy (realizácia projektu a jeho monitoring)

Zlatica Saposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

Lucia Ištvániková, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, istvanik@saske.sk

Recenzie a anotácie

Nečas, Ctibor : Romové na Moravě a ve Slezsku (1740 – 1945). Matica Moravská, Brno 2005, 475 s.

Eva Zupková, zupkova@saske.sk

Kolektívna vina. Zost. Pöss, O., Takáč, L. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, 233 s.

Mária Ďurkovská, futoova@saske.sk

Správy

Správa z vedeckej konferencie „Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórií 18. – 20. storočia“

Henrich Hrehor, hrehor@saske.sk

Issue 2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok