Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

3

Štúdie a články

Sociálna inteligencia ako jeden z osobnostných faktorov, sociodemografické faktory a syndróm vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov

Ľubica Lejková, NsP sv. Barbory v Rožňave, lejkova@pobox.sk

František Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, baumgar@saske.sk

Ciele a želania vysokoškolských študentov vo vzťahu ku kognitívnemu a emocionálnemu komponentu subjektívnej pohody

Lucia Ištvániková, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, istvanik@saske.sk

Rozvíjanie sociálnych kompetencií žiakov na ZŠ: charakteristiky sociálno-psychologického výcviku

Denisa Fedáková, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, dfedak@saske.sk

Diskusia

Akí sú dnešní žiaci? Výsledky prieskumu sebahodnotenia a prežívania siedmakov

Marek Dobeš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, dobes@saske.sk

Správy

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "Sociálne Procesy a Osobnosť 2006", Stará Lesná

Denisa Fedáková, dfedak@saske.sk

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Psychológia práce a organizácie 2006“

Lucia Ištvániková, istvanik@saske.sk

Issue 3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok